Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students
 • 04.08.2010 Zotrvačný efekt alebo keď sa titul stáva príťažou

  Uplatnenie absolventov práva, časť druhá

  „Jožko, čo si sa zbláznil? Ty chceš byť žeriavnik? Ježiškove husličky, to v žiadnom prípade, pekne pôjdeš študovať na vysokú a bude z teba právnik alebo lekár.“

  Ako som spomenul v predchádzajúcom príspevku, v mysliach mnohých ľudí stále platí vzťah rovnosti medzi štúdiom práva a pohodlným životom. V minulosti to do určitej miery bola pravda. Na túžbe byť finančne zabezpečený predsa nie je nič zlé. Presvedčenie o výhodách štúdia práva sa tak i dnes medzi študentmi stredných škôl a ich rodičmi šíri podstatne rýchlejšie ako informácie o skutočných pomeroch absolventov.

  Na trhu práce absolventov práva (a právnikov všeobecne) však platia rovnaké ekonomické zákony ako na ostatných subtrhoch. Ak ponuka práce prevyšuje dopyt po nej, vzniká nezamestnanosť bez ohľadu na to o aké odvetvie ide. V trhovej ekonomike neexistuje žiadne odvetvie, ktoré sa nemôže presýtiť.

  Vzdelanie, vždy považované za prínos, sa tak v súčasnosti stáva v mnohých prípadoch skôr problémom ako riešením. Prečo si dovolím také odvážne tvrdenie?

  Autor tohto príspevku je sám nezamestnaný čerstvý absolvent práva jednej nemenovanej verejnej vysokej školy, ktorá má sídlo v Bratislave. Dovolím si tvrdiť, že moje akademické a jazykové skúsenosti sú nadpriemerné. Brigádnické právnické pozície, v ktorých som pôsobil od tretieho ročníka, som bol nútený zanechať, aby som sa dôkladne pripravil na záverečné skúšky.

  Od poslednej magisterskej štátnice v máji som reagoval asi na každú právnu absolventskú pozíciu, ale prešiel len niekoľkými pohovormi. Ponúk je žalostne málo a niektoré pohovory majú ponižujúci kolektívny charakter. Mnohí ich účastníci si až tam uvedomia, že jedno miesto sa snažia získať stovky ich konkurentov.

  Prečo teda robí "právnicky" zotrvačný efekt, ktorý inak presviedča väčšinu ľudí o obrovských výhodách štúdia práva, z právnického titulu problém?

  • Nájsť prácu v práve je v súčasnosti, bez dobrých kontaktov, ako hľadať steblo sena v kope ihiel. Reagovanie na každú zverejnenú ponuku alebo bezcieľne posielanie životopisu do advokátskych či iných kancelárií takmer s istotou skončí neúspechom.

  • Kvalifikácia výrazne prevyšujúca potreby pracovného miesta („overqualification“) znamená pre rekrúterov spravidla obrovský červený výkričník. V prípade, že si chce absolvent práva nájsť pozíciu, na ktorú stačí nízka alebo žiadna kvalifikácia, zamestnávateľ bude presvedčený o dočasnosti vášho záujmu.

  • Snaha o prienik do iného odvetvia, bez náležitého vzdelania, je v zásade tiež beh na dlhé trate. Právny zotrvačný efekt spravidla odrádza potenciálnych zamestnávateľov podobne ako je to v bode dva

autor: anonym


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor