Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Podporte nás

Asociácia slovenských študentov práva je nezávislé občianske združenie, ktoré nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Pravidelným zdrojom príjmov združenia sú výlučne členské príspevky. Náročnejšie projekty môžeme realizovať len s finančnou podporov sponzorov. Ide spravidla o rôznorodé subjekty pôsobiace v súkromnom sektore, ktoré pravidelne alebo príležitostne podporujú činnosť verejnoprospešných neziskových organizácií.

ASŠP je na Slovensku svojím zameraním unikátna organizácia. Svojou činnosťou presahuje rámec stavovskej organizácie združujúcej študentov a absolventov práva za účelom vzájomnej pomoci a socializácie. ASŠP je odbornou a záujmovou organizáciou, ktorá sa usiluje o zlepšovaniu kvality právneho prostredia, o rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku, o podporu reformy vysokoškolského vzdelávania či o zlepšovanie podmienok pre uplatnenie absolventov na trhu práce. Prostredníctvom našej činnosti sa snažíme posilňovať spoločenskú zodpovednosť právnikov, nech už sú to sudcovia, advokáti, notári, exekútori alebo členovia zastupiteľských zborov.

Ak Vám záleží na lepšej vymožiteľnosti práva, kvalitnejšej normotvorbe a posilňovaní občianskej spoločnosti, podporte nás.

Ak sa rozhodnete podporiť naše aktivity, vopred Vám ďakujeme!


Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor