Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Členstvo

ASŠP je odbornou a záujmovou organizáciou slovenských študentov a absolventov práva, ktorá vykonáva svoju činnosť nezávisle od všetkých vysokých škôl, ako aj ostatných štátnych a neštátnych subjektov.

Členskú základňu tvoria študenti a absolventi slovenských právnických fakúlt. Svojimi aktivitami sa zameriava na územie celej Slovenskej republiky.

Združenie je otvorené aj pre nových členov. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia. Členom môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je študentom študijného programu právo na niektorej z právnických fakúlt na území Slovenskej republiky, alebo ak dosiahla niektorý z troch stupňov vysokoškolského vzdelania na niektorej z Právnických fakúlt na území Slovenskej republiky.

Ak máš záujem stať sa členom ASŠP, daj nám o sebe vedieť!
Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor