Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Kontaktné informácie

Názov: Asociácia slovenských študentov práva

Právna forma: občianske združenie registrované MVSR dňa 23.11.2007, spis. č.: VVS/1-900/90-31141

IČO: 42 080 371

Sídlo: Grösslingová 17, 811 09 Bratislava 1

Web: www.asls.sk

E-mail: asls@m5.sk


Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor