Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Situácia na trhu práce absolventov slovenských právnických fakúlt

Keďže v súčasnosti neexistuje takmer žiaden spoľahlivý informačný systém o absolventoch slovenských právnických fakúlt, ASŠP sa rozhodla získať a publikovať údaje o úspešnosti ich uplatnenia.

Cieľom tohto projektu je zistiť a analyzovať situáciu na trhu práce absolventov slovenských právnických fakúlt; ako aj navrhnúť Výsledky tohto projektu budú prezentované verejnosti na tlačovej konferencii K dosiahnutiu tohto cieľa sú nevyhnutné informácie aj od advokátskych kancelárií.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom anonymných dotazníkov.
Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor