Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students
 • 12.08.2010 Nezamestnaný absolvent práva drží hladovku

  Uplatnenie absolventov práva, časť tretia

  Slovensko nie je jediná krajina kde majú absolventi práva problém s uplatnením. Američan Ethan Haines, minuloročný absolvent právnickej fakulty, začal držať hladovku s úmyslom upozorniť verejnosť na svoju bezútešnú situáciu.

  Haines je ďalší z rady nespokojných absolventov, ktorí poukazujú na zásadné nedostatky amerického vysokoškolského modelu štúdia práva. Svoje názory vyjadrujú najmä prostredníctvom internetových blogov (napr. butidideverythingrightorsoithought.blogspot.com, lawschoolscam.blogspot.com, thirdtierreality.blogspot.com, scammedhard.blogspot.com).

  Vo viacerých príspevkoch informujú o údajne netransparentných údajoch o uplatnení a platoch absolventov , ktoré právnické fakulty oficiálne zverejňujú. Vyčítajú im predovšetkým neúplnosť a selektívnosť, keďže svoje oficiálne štatistiky zostavujú spravidla na základe informácií od tých absolventoch, ktorí reagovali na ich žiadosť. Zverejnené informácie môžu v skutočnosti predstavovať napríklad len desať percent absolventov.

  Aby sme však neporovnávali citróny s banánmi treba uviesť, že situácia v týchto krajinách sa v mnohom odlišuje. Absolvent Harvardu má pravdebodobne väčšie šance nájsť si uplatnenie ako napríklad nositeľ titulu z Dwayne O. Andreas School of Law. Veľký rozdiel aj v tom, že slovenskí študenti spravidla nekončia svoje štúdium s dlhom státisícov dolárov na krku, keďže i napriek ponuke rôznych štipendií cena za trojročné štúdium práva často výrazne prevyšuje 100 000 dolárov.

  Neprehľadnuteľnú podobnosť však nachádzame v záľube zriaďovať v oboch krajinách súkromné právnické fakulty alebo zvyšovať počet študentov na existujúcich. O motívoch som sa už zmienil v prvom príspevku o uplatnení absolventov.

  A ako je to u nás?

  Na internetových stránkach slovenských právnických fakúlt by ste márne hľadali informácie o zamestnanosti či platových pomeroch absolventov. Stretnúť sa možno len s typickými vágnymi formulkami o širokých profesijných možnostiach uplatnenia. Na druhej strane je potrebné spomenúť, že školy takúto povinnosť nemajú a ani to u nás nikdy nebolo zvykom.

  Ja som však jednoznačne presvedčený o obrovskom význame týchto informácií. Ich absencia znehodnocuje rozhodovanie mladých ľudí o svojej budúcnosti a v konečnom dôsledku deformuje pracovný trh.

  Z týchto dôvodov verím, že nový projekt Asociácie slovenských študentov práva s názvom „Trh práce absolventov práva“ bude úspešný. Jeho základným cieľom je totiž spomenutý problém eliminovať, a to zhromaždením, zverejnením a analýzou údajov o zamestnanosti a platových pomeroch absolventov slovenských právnických fakúlt


autor: anonym


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor