Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Blog

 • 06.08.2010 Projekt Trh práce absolventov práva

  Na Slovensku v súčasnosti neexistuje dostupný a spoľahlivý informačný systém o uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl, vrátane právnických fakúlt. Asociácia slovenských študentov práva, ako odborná a záujmová organizácia študentov a absolventov práva, sa preto rozhodla pre realizáciu nového projektu s názvom „Uplatnenie absolventov práva 2010.“

  Hlavným cieľom tohto projektu je zhromaždiť a zverejniť údaje o zamestnanosti a platových pomeroch absolventov slovenských právnických fakúlt. ASŠP zároveň pristúpi k analýze situácie na trhu práce absolventov a pokúsi sa vymedziť najvhodnejšiu stratégiu smerujúcu k jej zlepšeniu.

  K dosiahnutiu stanoveného cieľa budeme vyvíjať činnosť smerujúcu k získavaniu informácií od relevantných subjektov, t.j. zamestnávateľov (najmä advokátskych kancelárií, notárskych a exekútorských úradov), verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj štátnych orgánov.

  V priebehu realizácie ASŠP zabezpečí taký systém získavania a spracovania údajov, ktorý zaručí anonymitu a bezpečnosť všetkých údajov spolupracujúcich súkromných osôb.

  Výsledky tohto projektu budú prezentované verejnosti prostredníctvom médií. Komplexná správa o priebehu a výsledkoch bude voľne dostupná prostredníctvom našej internetovej stránky.


autor: dominik


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor