Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

O nás

Občianske združenie Asociácia slovenských študentov práva („ASŠP“) bolo založené v roku 2007 s hlavným cieľom podporovať zlepšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských právnických fakultách, rozvíjať akademické a osobnostné schopnosti jeho členov, ako aj vytvárať ďalšie podmienky pre pozitívny rozvoj slovenského právneho prostredia.

ASŠP je odbornou a záujmovou organizáciou slovenských študentov a absolventov práva, ktorá vykonáva svoju činnosť nezávisle od všetkých vysokých škôl, ako aj ostatných štátnych a neštátnych subjektov.

Členskú základňu tvoria študenti a absolventi slovenských právnických fakúlt. Svojimi aktivitami sa zameriava na územie celej Slovenskej republiky.


Stanovy ASŠP
>>stanovy ASŠP 07-2010 (download PDF 130Kb)

Podporili nás

Advokátska kancelária Bratislava

Aktuálne v blogu

Listinný výpis z obchodného registra na právne úkony poštou
Odborne sme sa podieľali na spustení novej komerčnej služby, ktorá má prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na slovensku. Umožňuje získať plnohodnotný listinný výpis z obchodného registra bez potreby návštevy registrového súdu. viac >>

Aktivity a podujatia

25.03.2012 - Zasadnutie Rady združenie za účelom vymedzenia hlavných priorít činnosti združenia pre rok 2012. Najväčšiu podporu získala druhá etapa projektu monitorovania transformácie slovenského súdnictva.

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor